Bästa globalfond

Globala fonder investerar i aktier på olika marknader runt om i världen. Det är en mycket bred fond som kan användas som bas i en fonds investeringsportfölj. Genom att ha en global fond kan du uppnå högre riskspridning, du får internationell exponering och kan dra nytta av globala trender. Således kan man enkelt säga att globalfonder en aktiefond som investerar i aktier. Men att börja investera i olika fonder väcker ofta många frågor och funderingar. Vilken är den bästa globalfonden? Vad innebär globalfond robur? Hur vet man egentligen vad avanza global gaming är för något? Den här sidan fokuserar mycket på att hitta den bästa globalfonden men om du generellt vill veta vilka de bästa fonderna är så rekommendera vi att du kollar in denna sida!

Lista på populära nätmäklare:

5/5
5/5
5/5
5/5
Avanza
4,7/5
4.7/5
4,6/5
4.6/5
Betterwealth
4,4/5
4.4/5
4,2/5
4.6/5

Statistiken är vår vän

Vad väljer våra kunder?

Här kan ni se statistik från vad våra kunder valt för nätmäklare de senaste 30 dagarna. Med hjälp av denna information så kan ni ta ett mer grundat beslut när ni väljer en nätmäklare!

Lysa
Avanza
SAVR
Betterwealth
Opti

Vad är en globalfond?

Vad är en globalfond?Globala fonder har den bredaste riskexponeringen och den bästa riskspridningen av alla fondtyper, varför de är mycket lämpliga som hörnstenen i fondens portfölj. De bästa fonderna Tips om de bästa globala fonderna just nu – vare sig de är aktivt förvaltade eller passivt förvaltade – och sedan en guide till all användbar kunskap om att spara globala fonder. Bra diversifiering – det vill säga bra riskspridning – är en av de viktigaste aspekterna att tänka på när man sätter ihop en fonds portfölj. Kan vara exponerad mot många olika marknader och branscher i varierande grad, och anpassas efter riskaptit, spartid och investeringsstrategi.

I denna text kommer du att kunna läsa allt som är nödvändigt att veta om globala fonder och hur det fungerar. Du kommer att kunna läsa om olika fondkategorier som de bästa japanska fonderna, de bästa råvarufonderna och de bästa blandfonderna samt de mest intressanta investeringsalternativen som kan användas som ett komplement till fondens portfölj.

Som stiftelse är en global fond mest lämplig. Globalfonder har både aktivt förvaltade aktiefonder och passivt förvaltade indexfonder. Låt oss se vilka fem fonder som presterar bäst i varje kategori, och vilka globala fonder som ägs av flest svenska privatsparare och vilka som är billigast. 

Om du vill investera i aktier så rekommenderar vi att du kikar på denna hemsida https://investera-i-aktier.se

Varför ska man välja globalfonder?

När det gäller att hitta en global aktiefond och den bästa globala indexfonden finns det olika anledningar till varför det är en god idé. Bred riskexponering och god riskspridning är mycket viktigt för att minska sårbarheten i sitt sparande och öka möjligheterna till lönsam värdeutveckling. Grunden för en bra diversifierad investeringsportfölj bör helst ha ett så brett exponeringsspektrum som möjligt. Då är det bäst att lägga till några smalare riktningar, som specifika regioner, branscher och marknader. Med en global fond kommer du automatiskt att exponeras för många olika marknader, länder, regioner, branscher, företag och valutor – vilket är anledningen till att denna typ av fond bäst används som bas för en investeringsportfölj. Många globala fonder innehar hundratals eller till och med tusentals olika bolag, vilket är positivt när det gäller möjligheter och riskspridning.

Fondtips - vilken ska man välja?

Fondtips - vilken ska man välja?Aktivt förvaltade fonder och passivt förvaltade indexfonder har sina egna för- och nackdelar, och detsamma gäller för globala fonder. Om du väljer en aktivt eller passivt förvaltade globalfonder beror till stor del på om du tänker spara på kort eller lång sikt, din övergripande investeringsstrategi och din inställning till risker och potentiell avkastning. För att hitta rätt aktieindexfond och/eller en bra globalfond behöver du därför veta vilken typ av fond som passar just dig och ditt ändamål bäst.

Ett bra sätt att förvalta sina pengar är med hjälp av en fondrobot, denna sida har riktigt bra information om detta! läs om fondrobotar.

Fördelar med aktivt förvaltade globalfonder

Fördelar med en passivt förvaltade globalfonder

Aktivt förvaltade globala fonder vs globala indexfonder

Anta till exempel att avgiften för den globala indexfonden är 0,20 %, medan avgiften för aktivt förvaltade fonder är 1,20 %. Antag att aktiemarknaden ger en genomsnittlig avkastning på 10 % per år. Med indexfonder kan du få en avkastning på 9,8 % per år (10,0-0,20 = 9,8). Låt oss nu titta på aktivt förvaltade fonder. Även om det slår marknaden år efter år – vilket är mycket ovanligt – och ger dig cirka 10,5 % avkastning varje år, är din faktiska avkastning bara 9,3 % (10,5 %) -1,20 % i avgift. På grund av avgifter, även om aktivt förvaltade fonder överträffar marknaden, får du lägre avkastning. Tillsammans med risken för underpresterande av aktivt förvaltade fonder. Indexfonder har inte denna risk eftersom de följer marknaden.

Table of Contents

Så här börjar du spara i en global fond

Både Avanza och Nordnet har en uppsjö av globala fonder – både aktivt förvaltade fonder och passiva indexfonder. Globalfonder kan även investera genom din bank eller direkt genom fondbolag. Det enklaste sättet att börja spara till en global fond är att öppna ett konto hos Avanza eller Nordnet. Sedan väljer du om du vill sätta in på ett spärrat konto, ISK eller pensionsförsäkring.

Nästa steg är att hitta den bästa globala fonden för dig. Är du nybörjare och inte säker på hur du ska hitta den bästa indexfonden? Kolla in en topplista som liknar den vi introducerade i början av den här guiden, och sök i nätmäklarens lista över fonder för att se hur andra sparar, vem som gör bäst och vem som har lägst avgifter. Fundera också över vad din spartid är, om du föredrar en indexfond eller en aktivt förvaltad fond, vilken riskexponering du vill ha och vilka företag och branscher du litar mest på. När du väl har hittat rätt global fond kan du välja att köpa den på en gång eller börja spara smidigt varje månad. För de flesta globala fonder är den rekommenderade minsta spartiden 5 år.

Billiga indexfonder är att föredra

Billiga indexfonder är att föredraStatistik och forskning har visat att det i det långa loppet ofta är svårt för fondförvaltare att verkligen prestera bättre än indexet. Speciellt det belopp du behöver för att få ut värdet av de dyra avgifterna du betalar. Ju högre avgifter en fond har, desto mer måste den slå index för att göra vinst. Om du till exempel väljer en aktivt förvaltad global fond med en avgift på 2,50 % måste fonden överstiga sitt jämförelseindex med 2,50 % för att vara lika med det indexet.

Det är värt att komma ihåg att den framtida avkastningen alltid är okänd, och kostnaden bestäms i förväg, så det kan tas med i beräkningen. Jämfört med aktivt förvaltade globala fonder ger dessutom globala indexfonder en bredare riskexponering och bättre riskspridning. Det beror på att indexfonder har samma innehav som globala index som syftar till att replikera utvecklingen. Många globala index innehåller upp till hundratals eller tusentals aktier, vilket ger fler än en fondförvaltare möjlighet att ingå i aktivt förvaltade fonder.

5/5
5/5
Avanza
4,7/5
4.7/5
4,6/5
4.6/5
Betterwealth
4,4/5
4.4/5
4,2/5
4.2/5

Bästa globalfond - passivt förvaltade indexfonder

 1. Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)
 2. SEB Hållbar Global Indexnära C USD
 3. SPP Aktiefond Global A
 4. Länsförsäkringar Global Indexnära
 5. Skandia Global Exponering A

 

Den globala indexfonden med bäst värdeutveckling de senaste fem åren är Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK), som har gett mycket god tvåsiffrig avkastning, relativt låga avgifter och har många ägare i Avanza. Blobal indexfond Avanza är också en god anledning till att överväga passiva indexfonder. Att ha fonder Avanza innebär fonder med hög avkastning.

Bra globalfond - aktivt förvaltade indexfonder

 1. Bra globalfond - aktivt förvaltade indexfonderMS INVF Global Advantage A
 2. MS INVF Global Opportunity A
 3. Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE
 4. Invesco Global Focus Eq A USD Acc
 5. Swedbank Robur Globalfond A

Den aktiva globala fonden med bäst avkastning de senaste fem åren är MS INVF Global Advantage A, som har stigit med mer än 200 %, men på grund av aktiv förvaltning är fondens avgifter också något högre.

Topp 5 Avanza globalfond

 1. Avanza Global
 2. Avanza Auto 6
 3. Länsförsäkringar Global Indexnära
 4. SPP Global Plus A
 5. Danske Invest Global Index SA

 

Avanzas mest populära globala fond är Avanza Global, med mer än 150 000 ägare totalt.

Topp 5 billiga fonder

 1. Avanza Global
 2. DNB Global Indeks A
 3. SPP Aktiefond Global A
 4. Länsförsäkringar Global Indexnära
 5. Skandia Global Exponering A

 

Den billigaste globalfonden är indexfonden Avanza Global, som också är den populäraste, med en låg avgift på endast 0,10 %.

Notera att historisk avkastning inte kan garantera framtida avkastning. Fonder är finansiella instrument relaterade till risktagande – det är osäkert om du får tillbaka allt kapital du investerat. Dessa listor är avsedda att ge inspiration, inte som investeringsråd. Välj alltid en fond utifrån dina egna förutsättningar.

Bästa globala indexfonder

Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)

Morningstar betyg: 5/5
5/5

Avanza indexfonder förvaltar för närvarande en stor fond med mer än 43 miljarder tillgångar och nästan 40 000 ägare. Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) avser att följa utvecklingen av Solactive ISS ESG screening globala marknadsindex och uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom hållbara investeringar på global skala. Liksom andra globala fonder domineras innehaven av USA, ledda av jättar som Apple, Microsoft och Amazon. De flesta av riskerna är exponerade inom teknik-, finans- och hälsovårdssektorerna. Andra representativa marknader är Japan, Kina, Storbritannien och Kanada.

Kostnad: 0,45 % (0,40 % av förvaltningsavgiften)

SPP Aktiefond Global A

Morningstar betyg: 4/5
4/5

Den är lika populär som de tidigare nämnda fonderna från Handelsbanken och har samma goda utveckling. SPP Aktiefond Global A strävar efter att så mycket som möjligt replikera utvecklingen av MSCI ACWI NR USD Index, som är sammansatt av 1800-2300 företag på olika marknader runt om i världen. I fonden ingår inte företag som inte följer SPP:s hållbarhets- och etiska frågors policyer och riktlinjer, så det är ett bra val för dig som har sådana krav. Det totala förvaltade kapitalet är drygt 18 miljarder svenska kronor, där de största tillgångarna är Apple, Microsoft och Amazon.

Kostnad: 0,34 % (0,30 % av förvaltningsavgiften)

Skandia Global Exponering A

Morningstar betyg: 5/5
5/5

Skandia motsvarar de två ovanstående fonder som syftar till att spåra MSCI World NR USD Index genom investeringar i olika företag och branscher runt om i världen. Antalet ägare i Avanza har minskat rejält, men det har utvecklats väl på 3, 5 och 10 år och kostnaden är lägre än Handelsbankens och SPP’s tidigare alternativ. Exponeringen mot USA är något högre (66 %), följt av Japan, Storbritannien och andra europeiska och asiatiska länder. Skandia Global Exposure A har också de största aktierna i Apple, Microsoft och Amazon.

Kostnad: 0,30 % (administrationsavgift 0,25 %)

Länsförsäkringar Global Indexnära

Morningstar betyg: 4/5
4/5

En av de mest populära hos global indexfond Avanza är Länsförsäkringar Global Indexnära. Att avanza fond ofta är ett bra alternativ beror på olika saker. Främst beror det på att är en av de billigaste, förvaltningsavgiften är nämligen bara 0,20%. Länsförsäkringar Global Indexnära strävar efter att efterlikna utvecklingen av MSCI World NR USD – samma index som den tidigare nämnda Skandiafonden. Aktieinnehavet är likartat, och exponeringen och utvecklingen är också likartad. Detta är ett bra val för dig som vill ha en mycket billig men robust global fond. Att ha ett Avanza global innehav är således ett bra alternativ.

Kostnad: 0,22 % (förvaltningsavgift 0,20 %)

SEB Hållbar Global Indexnära C USD

Morningstar betyg: 4/5
4/5

Sist men inte minst – en global fond med tydligt fokus på hållbarhet och en tydlig etisk investeringspolicy. SEB Sustainability Global Index, som ligger nära C USD, bör så mycket som möjligt återspegla indexet för socialt ansvar för MSCI All Country World Index och ge långsiktig avkastning jämförbar med indexet. Cirka 60 % av exponeringen mot USA fokuserar på teknik, hälsovård och finans, och har de största aktierna i Apple, Microsoft och Amazon. Fondens förvaltade medel är för närvarande nära 35 miljarder kronor.

Kostnad: 0,47 % (0,40 % av förvaltningsavgiften)

MS INVF Global Advantage A

Morningstar betyg: 5/5
5/5

Den bäst förvaltade globala fonden för närvarande är MS INVF Global Advantage A, som har vuxit med mer än 200 % under de senaste 5 åren (och har även gett en imponerande utveckling på 1 och 3 år). Fonden investerar främst i stora företag runt om i världen, inklusive tillväxtmarknader. Exponeringen mot USA är något mindre än 60 %, men till skillnad från de främsta globala indexfonderna ovan är den näst största marknaden inte Japan och Kina, utan Kanada, Nederländerna och Singapore. Innehaven domineras av teknik – något mer än 39% – och de största aktierna är Shopify Inc, Sea Ltd och Spotify.

Kostnader: 2,15 % (1,60 % av förvaltningskostnader)

MS INVF Global Opportunity A

Morningstar rating: 5/5
5/5

En riktig stor fond från irländska fondbolaget Morgan Stanley – med drygt 119 miljarder SEK i förvaltat kapital.

MS INVF Global Opportunity A investerar i flertalet olika bolag över hela världen. De investerar också inom mängder av olika branscher – framförallt sådana som kan anses vara underskattade och samtidigt kunna ha hållbara och långsiktiga konkurrensfördelar. Innanhavet består för tillfället av företag inom cyklisk konsumtion och teknik. De största innehaven i Mastercard, Amazon och TAL Education Group.

Drygt 60% exponering mot USA, men också över 15% mot Kina samt Indien som tredje största marknad vilket kan vara av intresse för investerare som tror särskilt på de regionerna.

Kostnader: 1,96% (förvaltningsavgift 1,60%)

Swedbank Robur Globalfond A

Morningstar betyg: 4/5
4/5

Ett intressant alternativ från Swedbank, med lägre avgifter än de två ovan nämnda fonder, och mer teknikintensiva innehav – drygt 40 %. Swedbank Robur Globalfond A investerar i små och stora företag runt om i världen, främst tillväxtföretag som fondförvaltare och analysteam anser ligger långt framme i att skapa framtida varor och tjänster. Fonden har också mer än 40 % exponering mot teknikföretag, följt av hälsovård och finans, de näst och tredje största marknaderna. USA följs tätt av fondens största företagsinnehav i Taiwan, Danmark och Nederländerna. Det totala förvaltade kapitalet uppgår till drygt 54 miljarder svenska kronor, varav merparten ägs av TSMC, Berkshire Hathaway och Solaredge Technologies.

Kostnad: 1,45 % (1,25 % av förvaltningsavgiften)

Invesco Global Focus Eq A USD Acc

Morningstar betyg: 5/5
5/5

Invesco Global Focus Eq A USD Acc är listan över fonder med den största exponeringen mot USA – nästan 70 %. Fonden investerar aktivt i små och stora företag inom olika branscher, främst de företag som anses undervärderade av förvaltare. Kostnaden är något dyrare, men den har en god utveckling på kort och lång sikt. För den som tror på fortsatta framgångar för de tre stora holdingbolagen som Facebook, Twilio och Salesforce.Com är detta ett intressant holdingbolag. Fokus ligger på teknik, sjukvård och kommunikation.Näst största marknad är Kina, Danmark och Schweiz.

Kostnad: 1,72 % (förvaltningsavgift 1,40 %)

Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE

Morningstar betyg: 5/5
5/5

För närvarande är den femte mest aktivt förvaltade globala fonden AE of Threadneedle (Lux) Glb Smlr Com, som har gett mycket god utveckling under de senaste sex månaderna och fem åren. Avgifterna är dock en av de dyraste, och det är givetvis viktigt att överväga detta innan du köper aktier. Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE fokuserar på mindre företag och dess mål är att inte hålla aktier i företag som är större än de största företagen i MSCI World Small Cap Index. Liksom nästan alla globala fonder domineras dessa innehav av teknikföretag, eftersom USA är den största marknaden, men även industri och sjukvård är stora industrier. Fonden förvaltar idag drygt 7 miljarder kronor, där de största aktieinnehaven är CLARIVATE PLC, Charles River Laboratories International Inc och SiteOne Landscape Supply.

Kostnad: 2,55 % (1,50 % av förvaltningsavgiften)

Globalfonders historiska avkastning & världsindexutveckling

Under de senaste 10 åren var den genomsnittliga årliga avkastningen för globala fonder bara något högre än 10 %. Under de senaste 30 åren har den genomsnittliga utvecklingshastigheten för världsindex precis överstigit 7,5 %. Sammantaget är detta en mycket bra värdeutveckling, främst driven av framgångarna för amerikanska teknikföretag som Apple, Facebook och Microsoft. Naturligtvis kommer volatilitet att hända – globala fonder har också bättre och sämre perioder när deras värde stiger och faller, men totalt sett är kurvan för globala fonder mer stabil än den för tillväxtmarknadsfonder. Tack vare hög historisk avkastning och omfattande riskspridning.

Hur stor andel av investeringsportföljen bör bestå av globala fonder?

Hur stor andel av investeringsportföljen bör bestå av globala fonder?Som nämnts i inledningen, på grund av bred riskexponering och riskspridning, är globala fonder mycket lämpliga som grunden för fondinvesteringsportföljer. Däremot beror andelen de bör stå för på din riskaptit, strategi och sparperiod.

En vanlig rekommendation är att låta en globalfond stå för ca 40-50% av det totala innehavet, sedan lägga till 25% av Sverigefonden, 10-15% av tillväxtfonden och slutligen lägga till 5-10% av nischbranschen fond. Om det behövs mer eller mindre risk kan fördelningen omjusteras. Dessutom räcker det oftast med en global fond, så länge du väljer en bra fond som bara kan ge dig den riskexponering du önskar. Om du har en USA-vägd globalfond och vill investera mer i Asien är det bättre att komplettera en asiatisk fond eller tillväxtmarknadsfond istället för en andra globalfonder som fokuserar mer på Asien.

Fördelar med global indexfond

Det finns många olika fördelar med att investera i och äga olika globala fonder. Här kommer tre konkreta fördelar till varför globala fonder är ett utmärkt alternativ. Om du vill läsa mer om indexfonder generellt så rekommenderar vi att du besöker https://indexfonderna.nu

Över tid får du en högre avkastning

Jämfört med att enbart investera i svenska bolag, när en fondförvaltare kan välja vilket bolag han ska investera i världen får han ett helt annat val. Olika länder är bra på olika saker. Teknikföretag och vårdföretag går starkt i USA, medan lyxigare varuföretag främst finns i Frankrike, Italien och Schweiz. Visst har Sverige många utmärkta företag, men för den som jobbar i hela världen finns det många företag att välja på. Globala fonder har över tid fler möjligheter att skapa högre avkastning.

Du får en jämnare avkastning

Med globala fonder, när ditt sparande är fördelat på olika geografiska marknader och fler branscher, kan du diversifiera dina risker. Även idag när nästan hela världen är drabbad av viruset finns det fortfarande många branscher och företag som går bra, som e-handel. Den har mindre volatilitet i globala fonder än i europeiska småbolagsfonder eller breda svenska fonder.

Spännande portfölj att äga

När du äger olika bolag över hela världen får du också en mer intressant och spännande portfölj. Företag som du kan använda i ditt dagliga liv, som Apple, Mastercard och Microsoft. Som sagt, du måste fortfarande göra ett val – du måste välja någon av alla globala fonder. Olika globala fonder har olika inriktning och aktiva fondförvaltare arbetar utifrån sina övertygelser. Coelis Andreas Brock och Henrik Milton valde ut ett 30-tal av världens bästa bolag till sin fond. Fonden fick högsta betyg av den oberoende utvärderingsbyrån Morningstar vad gäller avkastning, risk och hållbarhet.

Nackdelar med global indexfond

Nackdelar med global indexfondLikt allt annat så finns det två sidor av myntet, så även med globala fonder. Det finns alltså en del nackdelar med globala fonder, men det behöver inte betyda att det inte är värt att investera i de. Det innebär snarare att du bör veta vad du ger dig in på innan du gör din investering. Det är också viktigt att observera att alla nackdelar inte inkluderar alla personer, utan det går att tolka på olika sätt utifrån egna preferenser och finansiella tillgångar. Nedan finns det listat några konkreta nackdelar med globala fonder.

 1. Kan innebära höga avgifter, upp till 2,5% per år.
 2. Inkluderar för lite småbolag
 3. Hälften av alla globala fonder är USA, vilket experter menar är ett dåligt drag då effekten blir dramatisk om USA-dollarn faller
 4. Ingen sänkning av de olika riskerna
 5. Dyra aktier

Vanliga frågor - FAQ

Vilka är den bästa globalfond 2022?

Som det ser ut just nu kommer bra fonder 2022 se likadant ut som de fonder som gått bra under 2021. Detta beror på att dessa fonder har anledning att gå bra. De är heta på marknaden och har en kraftigt stigande kurva, vilket gör att det är värt att investera i dessa. Du bör dock komma ihåg att marknaden kan ändras från ena timmen till den andra, så det är aldrig en garanti att en fond som är bra idag är bra imorgon. Nedan finner du en lista på de fonderna som tros vara bäst under 2022. Notera att denna lista inte innehar alla bra globalfonder, utan bara ett urval.

Fondtips 2022 och bästa indexfonderna 2022

 • Länsförsäkringar Global Indexnära
 • Avanza Global
 • Swedbank Robur Access Global
 • Nordnet Indexfond Global ESG

Vilka är de bästa fonderna för långsiktigt sparande?

Det finns många fonder för långsiktigt sparande. De flesta går att hitta hos globalfonder avanza och indexfonder avanza. Det är alltså en indexfond du bör kolla efter om du är ute efter ett långsiktigt sparande. Detta beror både på att avgifterna och kostnaderna är mindre samt att du får behålla mer av din avkastning i det långa loppet.

Hur hittar man de populäraste fonderna?

Det kan kännas som att gå igenom en snårig djungel när det kommer till att hitta de bästa, populäraste och mest omtyckta fonderna. Men det behöver inte vara så svårt. Ett sätt man kan använda sig utav för att hitta bra globalfonder är att vända sig till Avanza indexfond och deras portföljgenerator. På så sätt kan du dels hitta de populäraste och bästa fonderna just nu, men också de fonder som passar dig och din ekonomi bäst.

Vilka är de bästa aktiefonderna just nu?

Några av de absolut bästa fonderna just nu är:

 • Avanza Zero
 • SPP Aktiefond Global A
 • Länsförsäkringar Global Indexnära
 • Avanza Global